Затвори
Изпратете своето запитване, коментар или препоръка и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.
Вашето мнение е важно за нас.
Отказ
Изпрати

Проект „Заедно в Интернет“


BG05M9OP001-1.003-2256-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
фирма «Би Шеърд» ООД
номер на договора: № BG05M9OP001-1.003-2256-C01
 
 
За реализация на проектните дейности по проект на тема „Заедно в Интернет“
Търси да назначи  8 броя лица, безработни и неактивни  от които:
  • 8 броя лица безработни и неактивни участници, младежи на възраст  до 29 години, включително.
Лицата ще бъдат назначени на трудов договор за срок от 12 месеца. Длъжностите  на които ще бъдат назначени ще бъдат: 1 брой уеб дизайнер, 3 броя разработчик интерактивно съдържание, 2 броя програмист уеб-сайтове и 2 броя търговски представители . На желаещите и одобрени лица ще бъде предложено обучение по ключови компетентности  – „Общуване на чужди езици“ – английски език, професионално обучение – „Програмист“,специалност – „Програмно осигуряване“ и  професионално обучение „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“.   Основното възнаграждение ще бъде в размер на минималния осигурителен доход, съгласно  НКПД за съответната длъжност. След приключване на проектните дейности на  поне 50% от назначените лица  ще бъде предложено да останат на работа във фирмата за постоянно.
Заявилите желание за участие лица могат да се обърнат за повече информация и подаване на документи за интервю на телефон: 0878 78 84 69 или да отправят питане на електронна поща: office@beshared.bg
Заповядайте в нашия сплотен колектив!
Екип на Би Шеърд ООД

Обща стойност на проекта: 133 864.80 лева, от който 113 785,08лв. европейско и 20 079,72 лв. национално съфинансиране


Начало: 07.04.2017г.
Край: 07.06.2018 г.
Обща продължителност на проекта: 14 месеца